Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. We laten keuzes en paradigma’s uit het verleden achter ons.

Duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker, dat is het nieuwe devies. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed, vraagt om een andere manier van (samen)werken. Maar nog meer om een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen.

Bij de implementatie van ketensamenwerking staan drie hoofdthema’s centraal

  • Mindset en gedrag (o.a. vertrouwen, leiderschap, cultuur)
  • Procesverbinding (o.a. BIM, Lean, prestatie-inkoop, dynamisch verdienmodel)
  • Strategie (o.a. vastleggen langetermijnvisie)

Het netwerk

Professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land

Verbindingen met een groot bereik

Het platform heeft een groot bereik binnen de bouw en vastgoed in de regio. Het platform legt eveneens verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land. Echter, het benutten van de kracht van de eigen regio staat centraal.

Kennis

Leveren van een positieve bijdrage aan het bouwimago

Delen is vermenigvuldigen

Voor de leden bieden we een platform voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We helpen onze leden om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te halen en ondersteunen bedrijven actief in het kennisvraagstuk bij implementatie van ketensamenwerking.

Projecten

Het realiseren van projecten met als basis de ketensamenwerking

Effecten van ketensamenwerking

Binnen het convenant worden projecten benoemd die op basis van ketensamenwerking gerealiseerd worden. Deze projecten worden gemeten en gemonitord, zodat de effcten van ketensamenwerking aantoonbaar gemaakt kunnen worden. De meetgegevens worden gebruikt als open source.

De activiteiten van het Platform Ketensamenwerking Zuid richten zich op de gehele bouwkolom. Vragers én aanbieders. Maar ook op deelaanbieders, gemeenten en professionals, die actief bezig zijn met de vernieuwing van organisaties. Dit is ons jaarprogramma 2018

LWV
Aedes
Bouwend Nederland
UNETO-VNI
Provincie Limburg