Loading...

Round Tables

Round Tables2019-03-27T06:37:02+00:00

Round Tables

Professionals bij koplopers zijn welkom bij onze Round Tables

De Round Tables van het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn bij uitstek bestemd voor directieleden en beslissers bij corporaties, bouwers, installateurs, onderhoudsbedrijven, architecten, overheden en zeker ook professionals in andere sectoren die het concept van ketensamenwerking omarmen.

Thematiek Round Tables

We gaan bij de Round Tables aan de slag aan de hand van de vier deelthema’s voor 2018:

  • De stad Limburg: vertrekpunt voor een nieuwe architectuur van de regio
  • Nul is de norm: nul uitstoot, nul afval
  • Data als grondstof: verbinden, verzamelen en begrijpen
  • Innovatie en human capital

Dinerbijeenkomsten

Tijdens vier dinerbijeenkomsten brengen we – onder begeleiding van een hoogleraar van de Nyenrode Business Universiteit – visies en ervaringen op het gebied van ketensamenwerking samen. Daarbij is er veel aandacht voor leren van elkaar. Er zijn een drietal dinerbijeenkomsten gepland voor 2018 (de vierde bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers in 2019 ingepland) op de vaste locatie bij Valuas in Venlo.

Zie voor de planning van de dinerbijeenkomsten de Jaaragenda

Aanmelden/meer informatie

Wil je deelnemen aan de Round Tables? Aanmelden als deelnemer van het Platform Ketensamenwerking Zuid kan bij Tineke van de Wijdeven van het secretariaat van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) via e-mail vandeWijdeven@lwv.nl. Praktische informatie over de deelnamekosten vind je bij Aanmelden.