Voor 2020 zijn er 2 mogelijkheden om deel te nemen aan het Platform Ketensamenwerking Zuid

A. De Limburgse Contest, het perfecte plaatje
Tarief 2020: € 750,- excl. btw per persoon voor deelname aan:

  • Startconferentie
  • 2 hackatons
  • 1 werkbijeenkomst
  • Slotconferentie

B. Round Tables
Tarief 2020: € 1500,- excl. btw per persoon voor deelname aan:

  • 4 Round Tables

(Deelname is persoonlijk, tegen betaling kan een introducée deelnemen aan een Round Table)

Aanmelden voor deelname aan het programma 2020
Aanmelden via www.ketensamenwerkingzuid.nl of het secretariaat van het Platform via e-mail: Kremers@lwv.nl