Er zijn 2 deelnameformules, als volgt:

A. Kosten: € 600,- excl. btw per persoon voor deelname aan de volgende aciviteiten:
• Startbijeenkomst
• 2 werkbijeenkomsten
• 1 werkbijeenkomst/congres
• 2 ontbijtbijeenkomsten
(Bij verhindering kan een vervanger deelnemen)

B. Deelname aan 4 RoundTables (inclusief toegang werkbijeenkomsten als boven vemeld) in 2019 bedraagt € 1750,- excl. btw per persoon.
(Deelname is persoonlijk, tegen betaling kan een introducée deelnemen aan een RoundTable)

Aanmelden voor deelname aan het programma 2019
Aanmelden via www.ketensamenwerkingzuid.nl of het secretariaat van het Platform via e-mail: vandewijdeven@lwv.nl.