Anders samenwerken in de bouw krijgt steeds meer aandacht bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Net als het (maatschappelijke) besef dat produceren, werken en leven, en dus ook bouwen volgens de circulaire gedachte nodig is. In de leergang ‘Ketensamenwerking; samen werken aan een circulaire bouw’ verwerf je de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om ketensamenwerking voor jouw bedrijf toe te (gaan) passen. De focus ligt op de omschakeling van ‘eigen belang voorop’ naar ‘werken vanuit het gezamenlijk belang’, om zo als sector de transitie van de huidige (lineaire) bouwketen naar een circulaire bouwketen (of ecosysteem) te laten slagen.

Het programma. De leergang is opgebouwd uit zeven bijeenkomsten waarin ketensamenwerking vanuit de verschillende schaalniveaus benaderd wordt. De eerste bijeenkomsten focussen op de (bouw)keten waarvan je met je organisatie deel uitmaakt. Daarna zoomen we in op het niveau van de eigen organisatie en de invloed van de veranderende (sociaal-maatschappelijke) omgeving op de bedrijfsstrategie. In de laatste bijeenkomsten ligt de nadruk op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in je eigen werkomgeving en op welke wijze je leiding kan nemen in (keten)samenwerking met andere professionals en organisaties. Download de leaflet voor meer informatie hier

Werkwijze. Naast inhoudelijke informatie staat persoonlijk leren onder leiding van een intervisiecoach en reflectie op praktijkcasussen centraal. De focus ligt op kennis en vaardigheden die je direct in de praktijk kunt toepassen, door reflectie en action learning.

Voor wie interessant? Voor opdrachtgevers, (onder)aannemers, strategen, projectleiders, beleidsmakers of managers in de bouwsector.

Erkenning. Je ontvangt een certificaat van deelname.

Contact/aanmelden. Wil je je aanmelden? Dat kan via de Limburgse Werkgevers, Tineke van de Wijdeven; vandewijdeven@lwv.nl, telnr.0475-352627 of download het aanmeldingsformulier hier