Het Platform Ketensamenwerking Zuid richt zich op professionals in Limburg die door samen te werken de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vorm en inhoud geven. Het platform wil daarbij alle betrokkenen inspireren: provincie, gemeentes, gebiedsontwikkelaars, architecten, aannemers, bouwers, installateurs, ingenieurs, infrastructuurplanners, mobiliteitsdeskundigen, groenvoorzieners, netbeheerders, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en inwoners van onze provincie.

In 2021 staan voor het eerste kwartaal de volgende Ketendialogen gepland:

• Dinsdag 19 januari
  Ketensamenwerking als basis van succes
• Dinsdag 16 februari
  Bouwteam versus aanbesteden
• Dinsdag 16 maart
  Hoe komen we aan voldoende en goed opgeleide medewerkers

Wat zijn Ketendialogen?
Ketendialogen zijn korte maandelijkse online-bijeenkomsten waarbij inhoudelijk betrokken en deskundigen, met elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken.

Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom en betrokken bij de uitdagingen binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Heb je ideeën voor de invulling van deze Ketendialogen of wil je zelf een inleiding verzorgen, maar ook als je meer betrokken wilt worden, neem dan contact op met Leon Verheggen, programmamanager, mobiel 06 10 23 43 05 of per e-mail leon@verheggenmc.nl

Nu aanmelden voor de KETENDIALOGEN op 19 januari 2021

We hebben de eerste Ketendialogen op 24 november en 15 december vorig jaar gehouden en kijken met tevredenheid hierop terug. De gekozen werkvorm, waarin we met elkaar aan de hand van een aantal inleiders de verdieping en concretisering gezocht hebben slaat aan en vraagt om meer. Daarom gaan we ook in 2021 weer met elkaar in gesprek over actuele thema’s die we samen willen oppakken.

Als je hierbij wilt zijn en een bijdrage wilt leveren, dan nodigen wij je graag uit voor de Ketendialogen op dinsdag 19 januari 2021 van 8.00 – 9.15 u.

Het thema van deze ketendialogen is Ketensamenwerking als basis van succes. Het gesprek wordt om 8.00u ingeleid door inhoudelijk deskundigen, daarna is er tijd om in subgroepen het onderwerp nader uit te diepen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Om 9 uur vindt de plenaire terugkoppeling plaats.

De inleiders van deze ketendialogen zijn:

Har Coenen, Manager afdeling Projectmanagement, WBL
Frank Rozemeijer, Professor Purchasing and Supplymanagement, Universiteit Maastricht
Gard van Hulzen, Strategisch Inkoop Adviseur, Kragten

Graag tot dan namens het bestuur van Platform Ketensamenwerking Zuid,

Hartelijke groet,

Claudia Reiner, voorzitter

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je kunt een mail sturen naar ons secretariaat kremers@lwv.nl onder vermelding van deelname Ketendialoog, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. Keuzes en paradigma’s uit het verleden zijn niet relevant meer. Het nieuwe devies is duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed en de energietransitie vragen ook om een andere manier van (samen)werken. Dat betekent een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. Het Platform Ketensamenwerking Zuid stimuleert en faciliteert professionals in de bouwsector in Limburg en daarbuiten om de verbindingen te vinden die het verschil in de bouwpraktijk kunnen maken.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid staat voor:

  • Initiëren

  • Verbinden
  • Leren
  • Toepassen

Initiëren

Onze regio als voorbeeld voor Nederland

Initiëren van transitie


Platform Ketensamenwerking Zuid neemt initiatieven om partijen bij elkaar te brengen op basis van een actieve verbindende rol. Zij initieert daartoe regelmatig netwerkbijeenkomsten en treedt actief in gesprek met partijen die de keten van samenwerking binnen de bouwkolom verder kunnen versterken. Op dit moment wordt die naast de bestaande leden onder andere gezocht bij kennisinstituten, netwerkbeheerders, zorg(vastgoed)partijen, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Verbinden

Professionals en kennisinstituten binnen één platform samenbrengen

Het Platform Ketensamenwerking Zuid bereikt koplopers in de bouwsector

Door de activiteiten bereikt het platform vele professionals binnen de bouwsector en vastgoedontwikkeling in Zuid-Nederland. Deze focus is de kracht van het platform. Daarnaast leggen we inspirerende verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land.

Leren

Van elkaar leren voor inspiratie en nieuwe perspectieven

Kennis uitwisselen en samenwerking vinden

Voor de leden van Het Platform Ketensamenwerking Zuid organiseren we een scala aan activiteiten voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We stellen onze leden in staat om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te nemen. Ook ondersteunen we de deelnemende bedrijven actief bij het kennisvraagstuk rondom implementatie van ketensamenwerking in de bouw in Zuid-Nederland en daarbuiten.

Toepassen

De transitie wacht ... Deelnemers aan het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn er klaar voor

De praktijk gaat het bewijzen

De inspirerende activiteiten van het platform stimuleren innovatieve samenwerking tussen partijen in de tottale bouwkolom. Van opdrachtgever tot bouwer, van ontwikkelaar tot installateur. In de praktijk van alledag gaat dat zich bewijzen om onze euregio het voorbeeld te laten zijn voor de rest van Nederland.

Techniek Nederland
LWV
Aedes
Bouwend Nederland
Provincie Limburg