Het Platform Ketensamenwerking Zuid richt zich op professionals die door samen te werken de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vorm en inhoud geven. Het platform wil daarbij alle betrokkenen inspireren: provincie, gemeentes, gebiedsontwikkelaars, architecten, aannemers, bouwers, installateurs, ingenieurs, infrastructuurplanners, mobiliteitsdeskundigen, groenvoorzieners, netbeheerders, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en inwoners van onze provincie.

Nu aanmelden Startbijeenkomst
5 februari 2020*

Mail het secretariaat van het platform t.a.v. kremers@lwv.nl.

*aan deelname zijn geen kosten verbonden

De Limburgse Contest:
het perfecte plaatje

Platform Ketensamenwerking Zuid brengt in 2020 innovatieve teams met experts en studenten in verbinding met gemeenten en corporaties in Limburg om de antwoorden te vinden op de uitdagingen die energietransitie en ketensamenwerking bieden.

Het doel is te laten zien dat juist ketensamenwerking het verschil gaat maken bij de uitdagingen die de verduurzaming van de gebouwde omgeving met zich meebrengt. We gaan op zoek naar het perfecte plaatje, want alleen de beste oplossing telt! Daarvoor staat een aansprekend en ambitieus jaarprogramma klaar dat een startconferentie, 2 hackatons, een werkbijeenkomst en een slotconferentie omvat.

Lees alles over De Limburgse Contest: het perfect plaatje en download de pdf.

Programma van 14.00-18.00 uur

Dagvoorzitter is Kirsten Paulus. Extra feestelijk is dat Heel Holland Bakt-deelnemer Pauline Leenders haar heerlijke taarten komt aanbieden!

Interview met Joram Snijders, senior policy officer ministerie BZK en Claudia Reiner, voorzitter Platform Ketensamenwerking Zuid introduceert De Limburgse Contest: het perfecte plaatje.
Wethouders Marij Pollux (Venlo), Kim Schmitz (Sittard), Marcel Roelofs (Beesel), Charles Claessens (Heerlen), Johan Lalieu (Maasgouw) en Geert Gabriels (Weert) pitchen hun vraagstelling.
• Studenten promoten hun onmisbare rol als contestdeelnemers.
Interview met Ruud Burlet, gedeputeerde duurzaamheid, milieu en aanbestedingen provincie Limburg.
• Teamcaptains pitchen voor deelnemers aan hun team.
De jury onder leiding van juryvoorzitter Frank Rozemeijer presenteert zich. In de jury hebben zitting: Nurhan Abujidi, Ruud Burlet, Erik van Engelen, Fries Heinis en Lisje Schellen.

Na afloop is er een gezellige afsluiting met netwerkborrel.

Locatie: Brightlands Campus, Greenport Venlo Villa Flora.

Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. Keuzes en paradigma’s uit het verleden zijn niet relevant meer. Het nieuwe devies is duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed en de energietransitie vragen ook om een andere manier van (samen)werken. Dat betekent een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. Het Platform Ketensamenwerking Zuid stimuleert en faciliteert professionals in de bouwsector in Limburg en daarbuiten om de verbindingen te vinden die het verschil in de bouwpraktijk kunnen maken.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid staat voor:

  • Initiëren

  • Verbinden
  • Leren
  • Toepassen

Initiëren

Onze regio als voorbeeld voor Nederland

Initiëren van transitie


Platform Ketensamenwerking Zuid neemt initiatieven om partijen bij elkaar te brengen op basis van een actieve verbindende rol. Zij initieert daartoe regelmatig netwerkbijeenkomsten en treedt actief in gesprek met partijen die de keten van samenwerking binnen de bouwkolom verder kunnen versterken. Op dit moment wordt die naast de bestaande leden onder andere gezocht bij kennisinstituten, netwerkbeheerders, zorg(vastgoed)partijen, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Verbinden

Professionals en kennisinstituten binnen één platform samenbrengen

Het Platform Ketensamenwerking Zuid bereikt koplopers in de bouwsector

Door de activiteiten bereikt het platform vele professionals binnen de bouwsector en vastgoedontwikkeling in Zuid-Nederland. Deze focus is de kracht van het platform. Daarnaast leggen we inspirerende verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land.

Leren

Van elkaar leren voor inspiratie en nieuwe perspectieven

Kennis uitwisselen en samenwerking vinden

Voor de leden van Het Platform Ketensamenwerking Zuid organiseren we een scala aan activiteiten voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We stellen onze leden in staat om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te nemen. Ook ondersteunen we de deelnemende bedrijven actief bij het kennisvraagstuk rondom implementatie van ketensamenwerking in de bouw in Zuid-Nederland en daarbuiten.

Toepassen

De transitie wacht ... Deelnemers aan het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn er klaar voor

De praktijk gaat het bewijzen

De inspirerende activiteiten van het platform stimuleren innovatieve samenwerking tussen partijen in de tottale bouwkolom. Van opdrachtgever tot bouwer, van ontwikkelaar tot installateur. In de praktijk van alledag gaat dat zich bewijzen om onze euregio het voorbeeld te laten zijn voor de rest van Nederland.

Techniek Nederland
Provincie Limburg