Home2019-03-04T08:29:02+00:00

Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. Keuzes en paradigma’s uit het verleden zijn niet relevant meer. Het nieuwe devies is duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed vraagt ook om een andere manier van (samen)werken. Dat betekent een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. Het Platform Ketensamenwerking Zuid stimuleert en faciliteert professionals in de bouwsector in Limburg en daarbuiten om de verbindingen te vinden die het verschil in de bouwpraktijk kunnen maken

Het Platform Ketensamenwerking Zuid staat voor:

  • Verbinden
  • Leren
  • Toepassen

Verbinden

Professionals en kennisinstituten binnen één platform samenbrengen

Het Platform Ketensamenwerking Zuid bereikt koplopers in de bouwsector

Door de activiteiten bereikt het platform vele professionals binnen de bouwsector en vastgoedontwikkeling in Zuid-Nederland. Deze focus is de kracht van het platform. Daarnaast leggen we inspirerende verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land.

Leren

Van elkaar leren voor inspiratie en nieuwe perspectieven

Kennis uitwisselen en samenwerking vinden

Voor de leden van Het Platform Ketensamenwerking Zuid organiseren we een scala aan activiteiten voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We stellen onze leden in staat om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te nemen. Ook ondersteunen we de deelnemende bedrijven actief bij het kennisvraagstuk rondom implementatie van ketensamenwerking in de bouw in Zuid-Nederland en daarbuiten.

Toepassen

Ketensamenwerking moet zich in de praktijk bewijzen

Samenwerken aan een innovatieve aanpak in de praktijk

Deelnemers aan het Platform Ketensamenwerking Zuid gaan actief samenwerkingsverbanden aan in de bouwkolom. Het delen van de opgedane ervaringen is daarbij een must. Zo kunnen de leden van het platform profiteren van elkaars kennis en inzichten. Het platform stimuleert en faciliteert deze uitwisseling en kennisdeling middels verbindingsbijeenkomsten. Daarnaast zijn er de Ketenacademie, de Praktijktafels en Round Tables.

De activiteiten van het Platform Ketensamenwerking Zuid richten zich op de gehele bouwkolom. Vragers én aanbieders, maar ook op deelaanbieders, gemeenten en professionals die actief bezig zijn met de vernieuwing van organisaties. Binnenkort ons jaarprogramma 2019.

LWV
Aedes
Bouwend Nederland
UNETO-VNI
Provincie Limburg