Het Platform Ketensamenwerking Zuid richt zich op professionals in Limburg die door samen te werken de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vorm en inhoud geven. Het platform wil daarbij alle betrokkenen inspireren: provincie, gemeentes, gebiedsontwikkelaars, architecten, aannemers, bouwers, installateurs, ingenieurs, infrastructuurplanners, mobiliteitsdeskundigen, groenvoorzieners, netbeheerders, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en inwoners van onze provincie.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid voor professionals in de Limburgse bouwsector organiseert op 18 november 2020 een online bijeenkomst. Het programma is uitdagend en sprankelend. Kijk voor alle details hiernaast.

Graag tot dan namens het bestuur van Platform Ketensamenwerking Zuid,

Hartelijke groet,

Claudia Reiner, voorzitter

Online bijeenkomst 18 november 2020

De brede ontwerp-, bouw- en technieksector is volop in beweging. De uitdagingen op het gebied van verduurzaming, energietransitie, digitalisering en circulariteit zijn onveranderd. Desondanks ligt er een complexe periode in het verschiet met veel uitdagingen. Het is dus de hoogste tijd om de verbinding te maken.

Wij willen jullie graag op de hoogte stellen hoe wij als bestuur van het platform tegen de huidige ontwikkelingen in de sector aankijken. En, hoe we denken onze rol hierbij in te vullen en te versterken. We ontmoeten elkaar dit keer via een online-bijeenkomst met een panel in de studio. Samen met jullie willen we in gesprek gaan om vast te stellen welke vragen, zorgen en ook kansen er bij jullie leven en hoe we die het beste kunnen oppakken. Dit doen we door het ophalen van deze punten, het bespreekbaar maken hiervan middels interactie binnen ons netwerk en goede opvolging middels concrete acties en oplossingen.

Programma

 • Welkom en toelichting programma.
 • Inleiding door Bernard Wientjes, voorzitter – De Bouwagenda.
 • Paneldiscussie onder leiding van Huub Narinx, directeur LWV.
  Deelnemers: Provinciale vertegenwoordiging, Marij Pollux – gemeente Venlo, Claudia Reiner – Techniek Nederland, Hanneke van Eijndhoven – Bouwend Nederland.
 • Toelichting Ketenbenadering ‘Een sterke keten vraagt een stevige samenwerking’.
  a. Rol bestuur PKZ.
  Aanwezig in de studio zijn Huub Narinx, Claudia Reiner en Hanneke van Eijndhoven als bestuurslid PKZ. Andere bestuurleden online.
  b. Strategisch bestuurlijke alliantie.
  c. Ketendialogen; voor alle leden en niet-leden PKZ.
  d. Ketengroepen; voor specifieke issues/vraagstukken/projecten.
 • Q en A’s.
 • Wrap up door Claudia Reiner, voorzitter PKZ.

Aanmelden kan bij het secretariaat van het platform via Kremers@lwv.nl

Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. Keuzes en paradigma’s uit het verleden zijn niet relevant meer. Het nieuwe devies is duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed en de energietransitie vragen ook om een andere manier van (samen)werken. Dat betekent een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. Het Platform Ketensamenwerking Zuid stimuleert en faciliteert professionals in de bouwsector in Limburg en daarbuiten om de verbindingen te vinden die het verschil in de bouwpraktijk kunnen maken.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid staat voor:

 • Initiëren

 • Verbinden
 • Leren
 • Toepassen

Initiëren

Onze regio als voorbeeld voor Nederland

Initiëren van transitie


Platform Ketensamenwerking Zuid neemt initiatieven om partijen bij elkaar te brengen op basis van een actieve verbindende rol. Zij initieert daartoe regelmatig netwerkbijeenkomsten en treedt actief in gesprek met partijen die de keten van samenwerking binnen de bouwkolom verder kunnen versterken. Op dit moment wordt die naast de bestaande leden onder andere gezocht bij kennisinstituten, netwerkbeheerders, zorg(vastgoed)partijen, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Verbinden

Professionals en kennisinstituten binnen één platform samenbrengen

Het Platform Ketensamenwerking Zuid bereikt koplopers in de bouwsector

Door de activiteiten bereikt het platform vele professionals binnen de bouwsector en vastgoedontwikkeling in Zuid-Nederland. Deze focus is de kracht van het platform. Daarnaast leggen we inspirerende verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land.

Leren

Van elkaar leren voor inspiratie en nieuwe perspectieven

Kennis uitwisselen en samenwerking vinden

Voor de leden van Het Platform Ketensamenwerking Zuid organiseren we een scala aan activiteiten voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We stellen onze leden in staat om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te nemen. Ook ondersteunen we de deelnemende bedrijven actief bij het kennisvraagstuk rondom implementatie van ketensamenwerking in de bouw in Zuid-Nederland en daarbuiten.

Toepassen

De transitie wacht ... Deelnemers aan het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn er klaar voor

De praktijk gaat het bewijzen

De inspirerende activiteiten van het platform stimuleren innovatieve samenwerking tussen partijen in de tottale bouwkolom. Van opdrachtgever tot bouwer, van ontwikkelaar tot installateur. In de praktijk van alledag gaat dat zich bewijzen om onze euregio het voorbeeld te laten zijn voor de rest van Nederland.

Techniek Nederland
Provincie Limburg