Klik op de foto voor de pitchvideo

Dit vragen de gemeentes aan de teams die meedoen aan De Limburgse Contest: het perfecte plaatje!

Marij Pollux (wethouder gemeente Venlo)

Marij Pollux (wethouder gemeente Venlo)

‘We willen mensen die nu nog niet deelnemen aan het arbeidsproces betrekken bij de integrale visie, planvorming en uitvoering rond de transitie naar een duurzame, klimaatbestendige en circulaire gebouwde omgeving. Hoe krijgen we voor elkaar dat zij hun eigen wijk en leefomgeving mooier, leuker en duurzamer maken? En, op welke manier kunnen onderwijsinstellingen en ketenpartners samen optrekken met de gemeente, Enexis, het Waterschap en de woningcorporaties om deze uitdaging het hoofd te bieden?’

Johan Lalieu (wethouder gemeente Maasgouw)

‘Onze gemeente met 10 dorpskernen heeft veel water (25%!) en weinig landbouwgrond. De energietransitie en de daaraan verbonden verduurzaming moet haalbaar en schaalbaar zijn. Hoe ontwikkelen we bijvoorbeeld een innovatief kleinschalig warmtenet voor een nieuwbouwproject van 50 zorgwoningen? Zo kunnen we ervaring opdoen met kleinschalige opwekking en opslag van warmte.’

Eric-Jan Reemers (wethouder gemeente Heerlen)

‘De wijk Vrieheide was ooit allemaal corporatiebezit maar nu is 60% particulier bezit en de rest is verhuurd. Er zijn al projecten gedraaid maar de vraag is nu hoe daadwerkelijk de woonkwaliteit en leefbaarheid aangepakt kunnen worden in deze wijk. Naast het vraagstuk van verduurzaming zijn er sociale en financiële uitdagingen.’

Leon Verheggen (vertegenwoordigde gemeente Sittard)

‘We hebben goede ervaringen met het Groene Net als warmenet voor nieuwbouw en corporatiewoningen. Bij bestaande bouw valt echter op dat we veel mensen tegenkomen de energietransitie niet op het netvlies hebben staan of met financiële problemen tobben. Hoe kan de energietransitie mensen uit hun isolement te halen en motiveren zonder dat er financiële compensatie nodig is?’

Tjalle Zijlstra (ambtenaar gemeente Weert)

’Is voor de Wijk Moesel en Keent een collectieve oplossing mogelijk waarbij minimaal 80% van de woningen van het aardgas wordt afgekoppeld? Belangrijke randvoorwaarden zijn: betaalbaar voor de bewoners en voor de gemeente. Ook moet iedereen mee (kunnen) doen zodat er draagvlak ontstaat voor energieneutraal en toekomstbestendig wonen in de wijk.’

Marcel Roelofs (wethouder gemeente Beesel)

‘De gemeente wil samen met de – recent gefuseerde – woningcorporatie Domus optrekken om de gehele bestaande woningvoorraad- huur en particulier – te verduurzamen. Hoe kunnen we er in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen ervoor zorgen dat ook particuliere eigenaren, die wonen tussen de woningen van de corporatie, mee willen en kunnen doen? Welke middelen zijn beschikbaar en wat voor communicatie is nodig?’

Klik op de foto voor de pitchvideo

Dit zijn de pitches van onze teamcaptains

Teamcaptain Venlo
Frank Theeuwen

Frank Theeuwen

De naam van mijn team is ‘Venlo Verbindt’. Dat willen we ook gaan doen. Er is maar één belanghebbende in de hele transitie en dat is de bewoner. Die wil straks een gezond binnenklimaat in zijn of haar woning. Wat wij gaan doen wij is de bewoner ambassadeur maken voor de transitie. Daarom willen we het nu nog verborgen potentieel in de wijk opleiden zodat de transitie vanuit de bewoners opgestart wordt.’

Meer weten? Vragen? Mail mij via
f.theeuwen@iwnl.nl

Teamcaptain Maasgouw
Frank van Neer

Frank van Neer

‘Gemeente Maasgouw, duurzaam warm is de naam van ons team. Wij willen gaan kijken hoe we 50 zorgwoningen duurzaam kunnen realiseren zodat de warmtevraag minimaal zal zijn en benodigde warmte decentraal kunnen opwekken, als restwarmte. Daarnaast kijken we ook naar een prettige en sociaal veilige omgeving. De techniek gaat snel en daarom zullen onze oplossingen flexibel, uitwisselbaar en uitbreidbaar moeten zijn. Ik roep vooral studenten op om mee te doen.’

Meer weten? Vragen? Mail mij via
fvn@kragten.nl

Teamcaptain Heerlen
Frank Dijkhuis

Frank Dijkhuis

‘Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten om de wijk Vrieheide met ongeveer 600 woningen duurzaam en energiezuinig te maken. We gaan er een heel mooi project van maken. Zo kan ik veel oplossingen aandragen die in de praktijk bewezen zijn. Ik nodig iedereen uit die zin heeft en enthousiast is.’

Meer weten? Vragen? Mail mij via
fdijkhuis@smeetsbouw.nl

Teamcaptain Sittard
Sandra Wigmans

Sandra Wigmans

‘Wij gaan kijken naar de energietransitie in relatie tot bestaand vastgoed. Daarbij is de inzet om het Groene Net te laten slagen. Dan is de vraag hoe we bewoners gaan motiveren om dat wat we bedenken ook te gaan doen. We gaan elkaar inspireren en van elkaar leren. Kom dus bij team Start Sittard.’

Meer weten? Vragen? Mail mij via
swigmans@satijnplus.nl

Teamcaptain Weert
Bob Jongen

Bob Jongen

‘Er ligt een uitdaging om Warm Wonen Weert, zoals het energietransitieprogramma van de gemeente Weert luidt én ook de naam van ons team is, inhoud te geven! Wij kijken specifiek naar de wijken Keent en Moesel om daar de grote opgave aan te pakken. Kom bijna team dan gaan we samen stappen zetten!’

Meer weten? Vragen? Mail mij via
bjongen@jongen.com

Teamcaptain Beesel
Ton Vissers

Ton Vissers

Onze groep hebben we naar een bekende sage ‘Energietransitie en Sint Joris’ genoemd. Van draak tot eureka! Ik snap de worsteling in de hele maatschappij: van wetgeving voor BENG tot kwalitetisborging, van deadlines voor corporaties met label B tot CO2-neutraliteit. Iedereen zoekt het optimum. Dat gaat ons team ook doen. En we will make Beesel sustainable, dus join deze club mannen!’

Meer weten? Vragen? Mail mij via
t.vissers@vanwijnen.nl

  Teamkiezer

  Geef je eerste voorkeur aan

  Team BeeselTeam HeerlenTeam MaasgouwTeam SittardTeam VenloTeam Weert

  Geef je tweede voorkeur aan

  Team BeeselTeam HeerlenTeam MaasgouwTeam SittardTeam VenloTeam Weert

  Contactpersoon

  Titel

  Voorletters (verplicht)

  Tussenvoegsel(s) (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Functie (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)


  Naar dit adres wordt de bevestiging verzonden

  Organisatienaam

  Organisatienaam (verplicht)

  Factuurgegevens

  Tenaamstelling (verplicht)

  Ter attentie van

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode + plaats (verplicht)

  * Door jouw aanmelding ga je akkoord met de kosten voor deelname zoals vermeld op de pagina ‘deelnamekosten‘.

  Goed om te weten als je je aanmeldt voor een team

  • We gaan op vaste dagen aan de slag en zoeken volgens een nieuwe onderszoeksmethode  naar de beste oplossing. Dat betekent: geen extra belasting in tijd voor jou als teamlid.
  • Er is expertbegeleiding door wetenschappers van de universiteit van Maastricht.
  • Je kunt je kennis aanscherpen en je netwerk vergroten.
  • Je gaat aan de slag met een van de belangrijkste en meest complexe maatschappelijke vraagstukken van dit moment. 
  • Worden we winnaar, dan wacht ons een mooie prijs naast eeuwige roem.