Op 1 maart spraken we met de gemeente Venlo over een vervolg van De Limburgse Contest. De gemeente heeft inmiddels de status van proeftuin aardgasvrije wijken waarbij de vraagstelling ten tijde van de contest onverkort van toepassing blijft:

‘We willen mensen die nu nog niet deelnemen aan het arbeidsproces betrekken bij de integrale visie, planvorming en uitvoering rond de transitie naar een duurzame, klimaatbestendige en circulaire gebouwde omgeving. Hoe krijgen we voor elkaar dat zij hun eigen wijk en leefomgeving mooier, leuker en duurzamer maken? En, op welke manier kunnen onderwijsinstellingen en ketenpartners samen optrekken met de gemeente, Enexis, het Waterschap en de woningcorporaties om deze uitdaging het hoofd te bieden?’

Samen met: Frank Theeuwen, IWZO – Beatrice Dormans, Bouwend Nederland – Marko Kruithof, WSP – Peter Hopmans/Frank Kusters/Nicolle Ottenheim – gemeente Venlo zoeken we naar een manier om de draad op te pakken.

Interesse om ook hierover mee te praten: neem contact op via het secretariaat kremers@lwv.nl

Uit de Limburgse Contest – het perfecte plaatje

De naam van mijn team is ‘Venlo Verbindt’. Dat willen we ook gaan doen. Er is maar één belanghebbende in de hele transitie en dat is de bewoner. Die wil straks een gezond binnenklimaat in zijn of haar woning. Wat wij gaan doen wij is de bewoner ambassadeur maken voor de transitie. Daarom willen we het nu nog verborgen potentieel in de wijk opleiden zodat de transitie vanuit de bewoners opgestart wordt.’