Onze missie

Het Platform Ketensamenwerking Zuid brengt alle partijen samen uit de bouwkolom die ambities op het gebied van ketensamenwerking willen waarmaken op basis van verbinden, leren en toepassen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers vinden hierbij de inspiratie om gezamenlijk de ontwikkeling in te zetten van een ketengerichte aanpak van elkaars bouwopgave om deze innovatiever, duurzamer en leuker te maken. Partijen voelen zich betrokken bij het Platform.

Convenant Ketensamenwerking Bouwsector is de basis

In het convenant Ketensamenwerking bouwsector zijn afspraken gemaakt over sector overstijgende samenwerking. De uitvoering is vastgelegd in een jaarprogramma. Het programma wordt financieel ondersteund door Provincie Limburg, waarbij financiële participatie van de markt een voorwaarde is. Bouw- en vastgoed gerelateerde professional en kennisinstellingen kunnen lid worden van het Platform Ketensamenwerking Zuid. Het onafhankelijk kennisplatform informeert, inspireert en faciliteert. Dit doen we aan de hand van de activiteiten binnen het jaarprogramma. Het faciliteren van kennis, het verbinden van het netwerk en de realisatie van projecten staat hierin centraal. Tegelijkertijd is het platform een complementair en interessant netwerk van personen en bedrijven.