Werkbijeenkomsten 2 en 3

Op dit moment zijn 2 werkbijeenkomsten nog in ontwikkeling. Daarbij zorgen we voor aansluiting bij de 4 thema’s (wijkaanpak, vraagbundeling, kennisontwikkeling en innovatie) die centraal staan in 2019-2020 binnen Het Platform.