VERVALLEN/NIEUWE DATUM VOLGT

Op woensdag 26 juni gaan we het thema ‘wijkaanpak’ belichten vanuit de praktijk en geven we inzicht in:
• Actuele projecten in Limburg (Het Groene Net; Limbrichterveld, Sittard en Mijnwater, Bunssum)
• Competentieontwikkeling nodig om medewerkers te laten aanhaken

Globaal het volgende programma staat ons voor ogen:

Blok 1 – Betrokkenheid creëren
Ketengericht informeren en inspireren. Echte verandering vraagt het aanspreken van flexibiliteit en creativiteit. Houding en gedrag is het vertrekpunt. Sprekers uit de praktijk nemen u hierin mee.

Blok 2 – Kennis verwerven
Creatief informeren en integreren. Complexe vraagstukken vragen vragen om faciliterend leiderschap dat creatief is in vorm en flexibel in toepassing. Sprekers laten zien wat mensen beweegt.

Blok 3 – Transformeren naar de praktijk
Workshopcarrousel integreren en implementeren. Methodisch creatief en flexibel denken. Vertaling naar de praktijk.

Blok 4 – Presenteren resultaten & reflectie
Plenaire aflsluiting integreren en implementeren. Interactieve samenvatting van de oputput uit de diverse groepen en workshops.

Werkbijeenkomsten 2 en 3

Op dit moment zijn 2 werkbijeenkomsten nog in ontwikkeling. Daarbij zorgen we voor aansluiting bij de 4 thema’s (wijkaanpak, vraagbundeling, kennisontwikkeling en innovatie) die centraal staan in 2019-2020 binnen Het Platform.