Ketendialogen terugkijken … Leuk en leerzaam!

Wat zijn Ketendialogen?

Ketendialogen zijn korte maandelijkse online-bijeenkomsten (vast op de derde dinsdag van de maand van 8.00-9.15 uur). Inhoudelijk betrokkenen en deskundigen gaan dan met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken. Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom en betrokken bij de uitdagingen binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Meedoen een aan Ketendialoog? Dat kan!

Heb je ideeën voor de invulling van deze Ketendialogen? Wil je zelf een inleiding verzorgen of meer betrokken worden? Neem dan contact op met Leon Verheggen, programmamanager, mobiel 06 10 23 43 05 of per e-mail leon@verheggenmc.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je kunt een mail sturen naar ons secretariaat kremers@lwv.nl onder vermelding van deelname Ketendialoog, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Ketendialogen Dinsdag 19 januari 2021

Thema 
Ketensamenwerking als basis van succes

In deze Ketendialogen pakten we de oorsprong van het platform vast: ketensamenwerking. We besparen aan de hand van de inleiders prima voorbeelden  waarbij deze ketensamenwerking tot aantoonbaar betere prestaties leidt (WBL) en innovaties op gang brengt (Mosapanel). Inmiddels heeft WBL deze zaken gevisualiseerd in een video ‘anders aanbesteden, anders samenwerken‘.

Inleiders:

 • Har Coenen, Manager afdeling Projectmanagement, WBL
  Ketensamenwerking binnen WBL
 • Frank Rozemeijer, Professor Purchasing and Supplymanagement, Universiteit Maastricht
  Uitdagingen in de volledige keten in de Bouw (wicked problems) vragen om innovatie
 • Gard van Hulzen, Strategisch inkoop adviseur, Kragten
  Ketensamenwerking op basis van langere termijndoelstellingen en projectoverschrijdende samenwerking

Ketendialogen Dinsdag 16 februari 2021

Thema 
Het bouwteam als basis en verbetering van de samenwerking met overheidspartijen

Gaat het om het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te verbeteren? Of is het zaak gewoon goed toe te passen wat er al is? Deze vraag stond centraal in deze Ketendialogen. Denk dus na over effectief in plaats van innovatief. En, over wat je samen wilt bereiken en daarvoor de juiste vorm kiezen. Kijk naar de doelstellingen van het project en kijk naar de meerwaarde. Als je wilt leren door samenwerking, ontzorgd wilt worden en meerwaarde wilt creëren door gezamenlijke doelstellingen, dan is het bouwteam een prima vorm.

Inleiders:

 • Jos van Alphen, adviseur aanbestedingsrecht, Bouwend Nederland
  Bouwteam moet transparant blijven en moet geen doel op zich zijn. Kies de vorm die bij je past
 • Pascal Extra, projectleider stadsinfra, Gemeente Heerlen
  De gemeente Heerlen gaat meer naar een regierol van infraprojecten en dat vraagt andere competenties en een andere sturing op projecten
 • Roger Feller, commercieel directeur, BLM Wegenbouw
  Een aannemer wil meer toegevoegde waarde leveren maar wordt daarvoor helaas niet altijd in de gelegenheid gesteld
 • Math Feijen, adviseur/partner, OPPS
  De rol van de adviseur bij aanbestedingen en de juiste keuze voor een samenwerkingsvorm

Ketendialogen Dinsdag 16 maart 2021

Thema
Waar vind ik voldoende en opgeleide medewerkers

In deze tijd is er een groeiend tekort aan medewerkers in de sector. We zullen daarom niet alleen op een nieuwe manier moeten kijken naar de werving van medewerkers, maar ook naar hoe we ze kunnen binden en boeien. Met juist dit doel sloegen Meet the Youngsters en Stichting Consul nieuwe richtingen in. Welke successen worden geboekt? Hoe pakken we de kansen op? Wat kun je zelf doen?

Inleiders:

 • Guido Batens, voorzitter, Stichting Consul, Docent Zuyd Hogeschool
  Welke rol vervult Stichting Consul om arbeidsmarkt en studenten dichter bij elkaar te brengen.
 • Frank Theeuwen, manager praktijkopleidingen, IW Zuid Oost
  Het gaat om het vinden, binden en boeien van medewerkers.
 • Nurhan Abujidi, lektor Smart Urban Redesign, Zuyd Hogeschool
  Koppeling behoeftes op de arbeidsmarkt en kansen in de context van de wijkaanpak.
 • Jos Meessen, directeur, Meet the Youngsters
  Je kunt niet vroeg genoeg starten met het benutten van de potentie van jongeren.