Praktijktafels

Meten is weten

Binnen de praktijktafels sturen we op het realiseren van doelen die aansluiten op een project of casus, liefst binnen de eigen werkomgeving vanuit een concrete vraag- en doelstelling. Het motto daarbij is ‘meten is weten’.

Leidende thema’s voor de Praktijktafels

We gaan bij de Praktijktafels aan de slag aan de hand van de geformuleerde deelthema’s voor 2018. Aan iedere Praktijktafel is een voorzitter verbonden en een vaste begeleider/coach.

De globale uitwerking van de deelthema’s voor 2018

  • De stad Limburg: vertrekpunt voor een nieuwe architectuur van de regio. Omgaan met krimp en vergrijzing. Hoe gaan we flexibel transformeren (flexibel gebruik van gebouwen)? Hoe passen we onze openbare ruimte aan om te voldoen aan nieuwe behoeften? Vergrijzing en langer thuiswonen (wonen en zorg).
  • Data als grondstof: verbinden, verzamelen en begrijpen. Kunstmatige intelligentie in de gebouwde omgeving? Communicatie als grootste oorzaak van falen? Toepassing BIM ten behoeve van integrale samenwerking? Big data als uitgangspunt (bijvoorbeeld bij onderhoud dat op conditie is gebaseerd).
  • Innovatie. Hoe organiseren we dat vraag en innovatief vermogen op elkaar afgestemd worden? Welke keten heb ik nodig om innovaties ook daadwerkelijk zelf toe te passen? Hoe brengen we kennis (ontwikkeling/onderwijs) en uitvoering sneller en dichter bij elkaar?
  • Human capital. Hoe houden wij onze branche interessant en uitdagend voor komende generaties? Hoe te sturen op de kloof tussen 50-plussers (die langer doorwerken) en schoolverlaters? De robot als collega. Sociale innovatie inzetten om anders en aantrekkelijker samen te werken.
  • Uitdaging en aanpak

Per Praktijktafel gaan de voorzitters, coaches en deelnemers zelf aan de slag om als voorbereiding op de eerste verbindingsbijeenkomst een verdere concretisering te maken van het onderwerp dat opgepakt wordt door de tafel (uitdaging en aanpak). Naast deelname aan de Verbindingsbijeenkomsten bepalen de Praktijktafels zelf hun agenda.

Aanmelden/meer informatie

Wil je deelnemen aan de Praktijktafels? Aanmelden als deelnemer aan het Platform Ketensamenwerking Zuid kan bij Tineke van de Wijdeven van het secretariaat van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) via e-mail vandeWijdeven@lwv.nl. Praktische informatie over de deelnamekosten vind je bij Aanmelden.