Professionals bij koplopers zijn welkom bij onze RoundTables

De RoundTable is bij uitstek geschikt voor directieleden en beslissers bij provincies, gemeenten, corporaties, onderwijsinstellingen, netbeheerders bouwers, installateurs, onderhoudsbedrijven, architecten en andere professionals die het concept van ketensamenwerking omarmen.

Thematiek 2019 RoundTables

Tijdens 4 dinerbijeenkomsten onder begeleiding van een spraakmakende tafelvoorzitterdelen brengen we visies en ervaringen op het gebied van ketensamenwerking samen en leren we van elkaar.

Dat doen we aan de hand van de 4 geformuleerde deelthema’s:
• Wijkaanpak en energietransitie
• Kennisontwikkeling
• Vraagbundeling
• Innovatie – sociaal en technisch

De vaste locatie voor de RoundTable is Valuas in Venlo.

Aanmelden/meer informatie

Wil je deelnemen aan de Round Tables? Aanmelden als deelnemer van het Platform Ketensamenwerking Zuid kan bij Tineke van de Wijdeven van het secretariaat van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) via e-mail vandeWijdeven@lwv.nl. Praktische informatie over de deelnamekosten vind je bij Aanmelden.