Platform voor alle partijen in de bouwkolom

Het Platform Ketensamenwerking Zuid brengt alle partijen samen uit de bouwkolom die ambities op het gebied van ketensamenwerking willen waarmaken op basis van verbinden, leren en toepassen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers vinden hierbij de inspiratie om gezamenlijk de ontwikkeling in te zetten van een ketengerichte aanpak van elkaars bouwopgave om deze innovatiever, duurzamer en leuker te maken.

De activiteiten van het Platform Ketensamenwerking Zuid richten zich daarom op de gehele bouwkolom, zowel (deel)opdrachtnemers  én opdrachtgevers, waaronder ook netwerkbeheerders, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, gemeenten, provincie en alle professionals die direct danwel indirect actief zijn binnen de gebouwde omgeving.