Thema: Crisis in de gebouwde omgeving

Met gebruik van het video-communicatie-programma ZOOM, gaan we met elkaar in gesprek. We starten plenair met een paneldiscussie of korte inleidingen, daarna gaan we in subgroepen van 4-5 mensen met elkaar in gesprek. We sluiten iedere Ketendialoog vervolgens plenair af met het bespreken van een aantal kernvragen die voorvloeien uit de gesprekken.

De uitkomsten van deze ketendialogen vormen de input voor het Rapid Response Team om hiermee aan de slag te gaan. We willen vooral eerst de meest urgente vraagstukken die bij jullie oppakken en samen tot een oplossing brengen.

Het team bestaat uit:

  • Wim Heuts – SATIJNplus Architecten
  • Franci Vanweert – Lievense Milieu
  • Joris Janissen – Kragten
  • Raymond Veugelers – Laudy Bouw
  • Leon Verheggen – programmamanager PKZ

Samen sterk
Een sterke keten vraagt om een sterke samenwerking en dat draagt in de praktijk bij aan succesvolle resultaten. Om te komen tot een sterke keten, juist ook nu in tijden van onzekerheid (corona, stikstof, maar ook: minder opdrachten, werkgelegenheid die onder druk staat etc.) wordt vanuit het platform gestart met Ketendialogen. We willen weten wat jou bezighoudt, waar je zorgen liggen, waar je kansen ziet maar ook hoe we samen aan de slag kunnen gaan om ze op te lossen of te verzilveren. Jouw mening telt!

Samen leren om uiteindelijk in een sterke keten een concrete bijdrage te leveren aan integrale, duurzame en innovatieve oplossingen. Dat maakt onze samenwerking effectiever en onze mooie regio economisch sterker én nog mooier!

Wat zijn Ketendialogen?
Dit zijn maandelijkse online-bijeenkomsten waarbij inhoudelijk deskundigen, werkzaam bij de aangesloten platform-leden, met elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken. Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom betrokken bij de opgaven binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Deelname is kosteloos
Je bent van harte uitgenodigd mee te doen. We starten dinsdag 24 november 2020 van 8.00 tot 9.15 uur.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je kunt een mail sturen naar ons secretariaat kremers@lwv.nl onder vermelding van deelname Ketendialoog, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat zijn Ketendialogen?
Dit zijn maandelijkse online-bijeenkomsten waarbij inhoudelijk deskundigen, werkzaam bij de aangesloten platform-leden, met elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken. Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom betrokken bij de opgaven binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Deelname is kosteloos
Je bent van harte uitgenodigd mee te doen. We starten dinsdag 24 november 2020 van 8.00 tot 9.15 uur.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je kunt een mail sturen naar ons secretariaat kremers@lwv.nl onder vermelding van deelname Ketendialoog, naam, e-mailadres en telefoonnummer.