De ontbijtsessies gaan de schakel vormen tussen werkbijeenkomsten, RoundTables en conferenties. Zoals aangegeven, willen we willen dit jaar interactief werken aan het programma. Dat biedt deelnemers de mogelijkheid om in te spelen op (leer)behoeften en kennisontwikkeling. Van statisch naar dynamisch.