Producties van het Platform

Binnen Platform Ketensamenwerking Zuid is gedurende de afgelopen 6 jaren actief geïnvesteerd in onderzoek naar de aspecten die bepalend zijn voor een goed functionerende ketensamenwerking. En, de wijze waarop deze tussen partijen concreet gemaakt kan worden.

Dit is gebeurd in zogenaamde versnellingstafels (later praktijktafels) waarbinnen medewerkers van deelnemende bedrijven in ’tafels’ op een teamgerichte wijze betrokken geweest zijn. De resultaten hiervan vindt u op deze pagina terug naar jaargang.