Let op: programma ‘on hold’ voor 2020

De Limburgse Contest: het perfecte plaatje!

Platform Ketensamenwerking Zuid brengt in 2020 innovatieve teams met experts en studenten in verbinding met gemeenten en corporaties in Limburg om de antwoorden te vinden op de uitdagingen die energietransitie en ketensamenwerking bieden.

Het doel is te laten zien dat juist ketensamenwerking het verschil gaat maken bij de uitdagingen die de verduurzaming van de gebouwde omgeving met zich meebrengt. We gaan op zoek naar het perfecte plaatje, want alleen de beste oplossing telt! Daarvoor staat een aansprekend en ambitieus jaarprogramma klaar dat een startconferentie, 2 hackatons, een werkbijeenkomst en een slotconferentie omvat.

De concrete vragen van Limburgse gemeenten en corporaties voor een doelgerichte wijkaanpak staan centraal. Een aantal teams gaat onder leiding van een teamcaptain aan de slag om de beste antwoorden te vinden. Een deskundige jury beoordeelt de oplossingen die de teams formuleren en met een korte pitch presenteren op de slotbijeenkomst.

De winnende oplossing zal een bijdrage gaan leveren aan de verduurzaming van Limburgse woonwijken, zoveel is zeker!

Programma-inhoud

• Vraagstelling gemeenten

De concrete vragen van diverse gemeenten over de aanpak in bestaande wijken staan centraal. Het gaat erom het beste antwoord te vinden op de uitdaging van energietransitie én ketensamenwerking voor een te verduurzamen wijk. De gemeenten pitchen hun vraagstelling tijdens de startbijeenkomst op 5 februari 2020. Daarbij geven zij in de vorm van een briefing informatie over:

kerngegevens over de wijk (locatie, aantal bewoners, karakteristiek van wijk, aantal en soort woningen, ouderdom woningbestand en eigendom, speciale omstandigheden, kansen voor de wijk) en de ambitie: aardgasvrij, nul op de meter, energieleverend?

 • Wethouders Marij Pollux (Venlo), Kim Schmitz (Sittard), Marcel Roelofs (Beesel), Eric-Jan Reemers (Heerlen), Johan Lalieu (Maasgouw) en gemeentemedewerker Tjalle Fijlstra (Weert) pitchen hun vraagstelling.

• Teams aan de slag

De te formeren teams onder leiding van een teamcaptain bestaan uit deelnemers aan het platform uit overheid, bedrijfsleven, onderwijs naast gemotiveerde studenten mbo/hbo. De teamcaptains pitchen voor hun team tijdens de startbijeenkomst.

De teams gaan gedurende het jaar aan de slag met een uitwerking die een antwoord geeft op:

 • De vraagstukken van Limburgse gemeenten op het gebied van verduurzaming en energietransitie.
 • De businesscase voor de verduurzaming.
 • Draagvlak creëren bij alle betrokken partijen.

Elk team presenteert tijdens de slotbijeenkomst de gekozen aanpak in een korte presentatie (een ‘pitch’). De presentatievorm is vrij, het gaat erom de oplossing in die korte tijd zo overtuigend mogelijk te presenteren aan de jury (en alle andere aanwezigen).

Daarnaast levert elk team een 3-paginadocument in met een meer gedetailleerde beschrijving van de gepresenteerde oplossing. Ieder team gebruikt daarvoor een speciaal contestformulier. Dit formulier krijgen de teams toegezonden.

• Jury en beoordelingscriteria

De deskundige jury beoordeelt de teamprestaties en baseert haar oordeel op het ingeleverde formulier en op de presentatie die wordt gegeven. Eventueel stelt de jury na de teampresentaties nog enkele vragen. Daarnaast zal de jury kijken naar de mate waarin de voorgestelde oplossing schaalbaar is naar andere, vergelijkbare wijken in Nederland. Ook dat aspect moet worden meegenomen bij het uitwerken van de te presenteren oplossing en bijbehorende pitch.

Voorzitter van de  jury van de Limburgse Contest: het perfecte plaatje! is Frank Rozemeier, NEVI professor purchasing and supply management universiteit Maastricht. In de jury nemen zitting –Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign, Zuyd; Ruud Burlet, gedeputeerde, duurzaamheid, milieu en aanbestedingen; Erik van Engelen, directeur Techniek Nederland; Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland en Lisje Schellen, programmamanager CIVIL en CIV Gebouwde Omgeving, Gilde.

De jury beoordeelt aan de hand van 4 – even belangrijke – criteria:

 • Is de oplossing haalbaar en schaalbaar?
 • Is er samenwerking in de keten voor het beste resultaat?
 • Is er draagvlak bij alle betrokkenen voor de geschetste oplossing?
 • Wat zijn de (maatschappelijke) kosten en baten van de oplossing?

Dit is de tijdlijn voor 2020:

 • 5 februari 2020: startconferentie
 • 19 mei RoundTable
 • 24 juni 2020: werkbijeenkomst
 • 24 september RoundTable
 • 7 oktober 2020: powerhackaton
 • 9 december 2020: slotconferentie met prijsuitreiking

Voor deelname aan De Limburgse Contest: het perfecte plaatje! van het Platform Ketensamenwerking Zuid 2020 is het tarief € 750,- excl. btw per persoon.

Dit is inclusief de startconferentie, 2 powerhackatons, een werkbijeenkomst en de slotconferentie.

Aanmelden als deelnemer?
Richt een e-mail aan het secretariaat van het platform bij LWV t.a.v. kremers@lwv.nl