De brede ontwerp-, bouw- en technieksector is volop in beweging. De uitdagingen op het gebied van verduurzaming, energietransitie, digitalisering en circulariteit zijn onveranderd. Desondanks ligt er een complexe periode in het verschiet met veel uitdagingen. Het is dus de hoogste tijd om de verbinding te maken.

Als bestuur van het platform deelden we op 18 november 2020 in een webinar onze visie op de huidige ontwikkelingen in de sector . En, hoe we denken onze rol hierbij in te vullen en te versterken. Door in gesprek te gaan konden we  vaststellen welke vragen, zorgen en ook kansen er bij jullie leven en hoe we die het beste kunnen oppakken. Door deze interactie binnen ons netwerk en is een goede opvolging mogelijk middels concrete acties en oplossingen.

Het programma zag er als volgt uit:

 • Welkom en toelichting programma.
 • Inleiding door Bernard Wientjes, voorzitter – De Bouwagenda.
 • Paneldiscussie onder leiding van Huub Narinx, directeur LWV.
  Deelnemers: Provinciale vertegenwoordiging, Marij Pollux – gemeente Venlo, Claudia Reiner – Techniek Nederland, Hanneke van Eijndhoven – Bouwend Nederland.
 • Toelichting Ketenbenadering ‘Een sterke keten vraagt een stevige samenwerking’.
  a. Rol bestuur PKZ. Aanwezig in de studio waren Huub Narinx, Claudia Reiner en Hanneke van Eijndhoven als bestuurslid PKZ. Andere bestuurleden online.
  b. Strategisch bestuurlijke alliantie.
  c. Ketendialogen; voor alle leden en niet-leden PKZ.
  d. Ketengroepen; voor specifieke issues/vraagstukken/projecten.
 • Q en A’s.
 • Wrap up door Claudia Reiner, voorzitter PKZ.

Om in contact te blijven met de deelnemers aan ons platform kiezen we de digitale weg. Het webinar op 18 november bleek een inspirerende ontmoeting met de mensen die ons initiatief steunen en samen met het bestuur de samenwerking in de sector verder vorm willen geven.