Online bijeenkomst
Platform Ketensamenwerking Zuid
18 november 2020

Op 18 november bespraken Claudia Reiner (Techniek Nederland), Hanneke van Eijndhoven (Bouwend Nederland), Marij Pollux (gemeente Venlo) en Huub Narinx (LWV) de uitdagingen en de stand van zaken binnen de Gebouwde Omgeving en de sector Bouw, Infra en Techniek.

Thema’s
Thema’s als wijkaanpak, leefbaarheid, energietransitie, doorbouwen in Limburg, stikstof- en PFAS-problematiek, corona kwamen hierbij allemaal aan de orde.

Paneldiscussie
De paneldiscussie werd ingeleid door Bernard Wientjes (De Bouwagenda). Hij nam ons mee in de laatste ontwikkelingen, de complexiteit van de opgave maar ook de verhouding tussen gemeenten en bedrijfsleven.

Stategische Taskforce Toekomst Gebouwde Omgeving Limburg
Eveneens aan de orde kwam de Stategische Taskforce Toekomst Gebouwde Omgeving Limburg aan de orde waarmee partijen binnen het platform hun krachten willen bundelen om uitdagingen en kansen gezamenlijk op te pakken.

Poll onder deelnemers
Tot slot gaf de poll onder alle deelnemers aan dat 100% van de deelnemers de Energietransitie ziet als een kans. Iets waarbij we als platform zeker een actieve verbindende en initiërende rol willen vervullen.

Intro Platform Ketensamenwerking Zuid

Bernard Wientjes voor Platform Ketensamenwerking Zuid

Paneldiscussie Platform Ketensamenwerking Zuid

Platform Ketensamenwerking Zuid
(vervolg paneldiscussie)