Superstart De Limburgse Contest: het perfecte plaatje!

Op 5 februari 2020 was de aftrap voor deze uitdagende contest in Villa Flora in Venlo. Gelijk bij binnenkomst was er al het perfecte plaatje van de heerlijke taarten en petit fours van ‘onze’ Heel Holland bakt-kandidate Pauline Leenders. Een betere start kon het middagprogramma met 110 deelnemers afkomstig uit provinciale overheid, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven zich niet wensen.

De aftrap gericht op het doel

Met dagvoorzitter Kirsten Paulus gingen we gelijk in op het doel van de middag. Zij interviewde Joram Snijders van het ministerie van BZK met energietransitie in zijn portefeuille en onze voorzitter Claudia Reiner over de aansluiting van de contest op de landelijke ontwikkelingen. Duidelijk werd dat we willen leren, ontdekken en de goede dingen doen. Het gaat vooral om die te delen met elkaar en dus te geven zodat ieder er wat aan heeft.

Draagvlak bij burger is de kern

Gemeenten zitten met vragen over de energietransitie. Die vragen vormen de input voor de contest en de tams die ermee aan de slag gaan. Aanwezig waren wethouders en gemeentelijke vertegenwoordigers om deze vragen in de 2 minuten die zij daarvoor kregen te presenteren. Daarbij bleek de rode draad de vraag hoe burgers op een goede manier betrokken zijn te krijgen bij de energietransitie. Het draait om het creëren van draagvlak.

Toekomstgericht maar niet geforceerd

Een leuke korte interviewronde met de studenten van Gilde opleidingen en Zuyd Hogeschool maakte duidelijk dat het enthousiasme van deze jonge mensen hard nodig is om tot goede toekomstgerichte oplossingen voor het energievraagstuk te komen. Vervolgens ging gedeputeerde van de provincie Ruud Burlet in op de provinciale visie op de energietransitie. Hij benadrukte dat we vooral moeten kijken waar het kan en geen geforceerde oplossingen moeten kiezen omdat het moet.

Heerlijk gebak!

Na de bestuurder was het tijd voor de banketbakker. Pauline Leenders gaf als kandidate van Heel Holland Bakt een kijkje in de keuken. Hoe is het om deel te nemen aan een competitie? Haar belangrijkste tip: heb er vooral plezier in! Daarnaast had zij nog een aantal waardevolle tips voor de deelnemers aan de Limburgse Contest: het perfecte plaatje. Pauline bezorgde ons initiatief extra kleur met de prachtige taarten (ware kunstwerkjes!) die zij had gebakken voor iedere deelnemende gemeente in de provincie en de petit fours in de pauze voor alle aanwezigen.

Teamcaptains pitchen hun team

Na de pauze waren er de pitches van enthousiaste teamcaptains die hun team van een originele naam voorzien hadden. Ook zij maakten binnen de gegeven 2 minuten duidelijk waarom zij zich betrokken voelden bij de vragen van de gemeente waaraan zij hun team hadden verbonden. Vooral enthousiasmeerden zij potentiële deelnemers uit de zaal om aan te sluiten bij zijn of haar team.

Jury stelt zich voor

Na een voorstelronde van de jury gaf juryvoorzitter Frank Rozemeijer toelichting op de beoordelingscriteria. Met deze criteria zal de jury uiteindelijk de oplossingen die de teams bedenken gaan beoordelen. Belangrijke aspecten zijn: creativiteit, impact (maatschappelijke kosten-baten analyse) en samenwerking ook de storytelling (hoe leg je uit wat je gedaan hebt en hoe presenteer je je oplossing).

Afsluiting en oproep

Tot slot van de inspirerende middag deed Claudia Reiner een oproep tot meedoen en dus inschrijven bij een team.. Haar oproep ‘Blijf niet aan de zijlijn staan, je weet niet wat je mist!’ was gericht aan iedere professional die betrokken is bij de gebouwde omgeving in Limburg. Aanmeldingen zijn nodig om elk team dat meedoet aan de contest zo sterk mogelijk te maken.

Meedoen? Stuur NU een mail aan ons secretariaat gericht aan kremers@lwv.nl

Hier lees je meer over De Limburgse Contest: het perfecte plaatje
Download de flyer over de contest