Ketendialogen terugkijken … Leuk en leerzaam!

Wat zijn Ketendialogen?

Ketendialogen zijn korte maandelijkse online-bijeenkomsten (vast op de derde dinsdag van de maand van 8.00-9.15 uur). Inhoudelijk betrokkenen en deskundigen gaan dan met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken. Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom en betrokken bij de uitdagingen binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Meedoen een aan Ketendialoog? Dat kan!

Heb je ideeën voor de invulling van deze Ketendialogen? Wil je zelf een inleiding verzorgen of meer betrokken worden? Neem dan contact op met Leon Verheggen, programmamanager, mobiel 06 10 23 43 05 of per e-mail leon@verheggenmc.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je kunt een mail sturen naar ons secretariaat kremers@lwv.nl onder vermelding van deelname Ketendialoog, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Ketendialogen Dinsdag 24 november 2020

Thema: Crisis in de gebouwde omgeving

In deze Ketendialogen gaat het niet alleen over de zorgen die nu in de coronacrisis voorliggen in Bouw, Infra en Techniek. Ook de uitdagingen die we naar de toekomst zien, komen aan bod. Samenwerking binnen de keten en initiatief nemen blijken succesfactoren te zijn om kansen waar te maken. Luister en kijk naar mooie voorbeelden op het gebied van binnenstedelijke transformatie.

Tevens is het Rapid Response Team (RRT) van start gegaan. Het RRT is bedoeld als aanjaagteam om concrete vraagstukken op het gebied van Bouw, Infra en Techniek naar oplossingsrichtingen en oplossingen door te leiden.

Inleiders:

  • Raymond Veugelers, directeur, Laudy Bouw & Ontwikkeling
    Weerbaarheid en aanpassingsvermogen in de Bouw
  • Franci Vanweert, manager Stedelijke Ontwikkeling, Lievense Milieu
    PAS en PFAS problematiek en actuele stand van zaken
  • Jaco Meuwissen, directeur, 3W real estate
    Uitdagingen voor de ontwikkelingssector in Limburg

Ketendialogen Dinsdag 15 december 2020

Thema: Onderwerpen 2021

Onderwerp van dialoog zijn de agenda en onderwerpen 2021 geweest. Dit heeft zich vertaald in de jaaragenda 2021.