Vier thema’s voor 2018

In 2018 staat ketensamenwerken aan technologische innovaties centraal bij alle activiteiten van het Platform Ketensamenwerking Zuid. Duurzamer, innovatiever en leuker bouwen realiseren we door industrialisering, robotisering, digitalisering en meer oog voor human capital. Het Platform zal zich daartoe verbinden met nieuwe kennispartners.

Thema’s voor ketensamenwerken en innovatie

De vier deelthema’s zijn:

  • De stad Limburg: vertrekpunt voor een nieuwe architectuur van de regio
  • Nul is de norm: nul uitstoot, nul afval
  • Data als grondstof: verbinden, verzamelen en begrijpen
  • Innovatie en human capital

Binnen de Round Tables, Praktijktafels en in de Ketenacademie alsmede in nieuw op te zetten projecten diepen we deze leidende thema’s uit.

Verbindingsbijeenkomsten

Middels Verbindingsbijeenkomsten zorgen we voor de noodzakelijke verbinding binnen en tussen programma-onderdelen.