Ketenacademie

Van eigen belang naar gezamenlijk belang. Anders samenwerken in de bouw krijgt steeds meer aandacht bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Net als het (maatschappelijke) besef dat produceren, werken en leven, en dus ook bouwen volgens de circulaire gedachte nodig is. In de leergang ‘Ketensamenwerking; samen werken aan een circulaire bouw’ verwerf je de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om ketensamenwerking voor jouw bedrijf toe te (gaan) passen. De focus ligt op de omschakeling van ‘eigen belang voorop’ naar ‘werken vanuit het gezamenlijk belang’, om zo als sector de transitie van de huidige (lineaire) bouwketen naar een circulaire bouwketen (of ecosysteem) te laten slagen.

Het programma. De leergang is opgebouwd uit zeven bijeenkomsten waarin ketensamenwerking vanuit de verschillende schaalniveaus benaderd wordt. De eerste bijeenkomsten focussen op de (bouw)keten waarvan je met je organisatie deel uitmaakt. Daarna zoomen we in op het niveau van de eigen organisatie en de invloed van de veranderende (sociaal-maatschappelijke) omgeving op de bedrijfsstrategie. In de laatste bijeenkomsten ligt de nadruk op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in je eigen werkomgeving en op welke wijze je leiding kan nemen in (keten)samenwerking met andere professionals en organisaties.

Meer informatie over de inhoud van het programma gewenst? Neem contact op met Joost Rijkers, Zuyd Professional 045 – 400 60 60.

Samenwerkingsthema’s 2018. Onder leiding van een deskundige wordt gewerkt aan verschillende samenwerkingsthema’s

  • Bouwketen van de toekomst
  • Circulair bouwen
  • Persoonlijk leiderschap
  • Groepsdynamiek

Download de leaflet voor meer informatie over de Ketenacademie hier

Werkwijze. Naast inhoudelijke informatie staat persoonlijk leren onder leiding van een intervisiecoach en reflectie op praktijkcasussen centraal. De focus ligt op kennis en vaardigheden die je direct in de praktijk kunt toepassen, door reflectie en action learning.

Voor wie interessant? Voor opdrachtgevers, (onder)aannemers, strategen, projectleiders, beleidsmakers of managers in de bouwsector.

Erkenning. Je ontvangt een certificaat van deelname.

‘Wat leuk is aan de ketenacademie, is dat je ziet dat alle partijen met dezelfde vragen worstelen en dat de oplossingen ook vrijwel gelijk zijn. We zien allemaal dat het anders moet en kan, we willen het ook, maar toch doen we het niet, of lukt het niet. Dit vraagstuk gezamenlijk vastpakken brengt ons dichter bij een succesvolle ketensamenwerking.’
Climmy Roeffen, Adviseur Duurzaamheid bij Kragten, Kragten
‘De leergang ketensamenwerking heeft mij tot op heden – door de diversiteit aan thema’s – nieuwe inzichten gegeven in de nut en noodzaak van ketensamenwerking. Door een goede mix van theoretische onderbouwing en een middag deel gebaseerd op persoonlijke intervisie maakt dit de leergang per direct praktisch toepasbaar. De groep samenstelling uit verschillende ketendeelnemers maakt dat we mooie dialogen voeren tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als je bereid en in staat bent je in de ander te verdiepen, dan pas ben je in staat de ander te begrijpen, volgens mij het fundament voor een goede samenwerking.’
Harro Driessen, projectleider BIM implementatie bij Bouwbedrijven Jongen, Bouwbedrijven Jongen

Aanmelden/meer informatie

Wil je deelnemen aan de Ketenacademie? De leergang 2018 is zo goed al afgerond. Aanmelden voor 2019 is nu al mogelijk. Dat kan bij Tineke van de Wijdeven van het secretariaat van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) via e-mail vandeWijdeven@lwv.nl. Praktische informatie over de deelnamekosten vind je bij Aanmelden.

Voor meer informatie over het programma van de Ketenacademie kun je contact opnemen met Joost Rijkers, docent/onderzoeker Built Environment bij Zuyd Hogeschool, telefoon 045-400 6493 of e-mail joost.rijkers@zuyd.nl.