Platform Ketensamenwerking Zuid, even bijpraten!

We kijken inmiddels terug op een geslaagde startconferentie van het Platform Ketensamenwerking Zuid (het Platform) op 28 februari 2018. Middels een interactieve aftrap onder leiding van voorzitter Claudia Reiner werden de heren Daan Prevoo (gedeputeerde provincie Limburg), Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland), Ger Peeters (bestuurder Wonen Limburg) en Fred Schoorl (spreker, directeur BNA) onderworpen aan een tweetal stellingen op het vlak van innovatie, kennisontwikkeling en human capital: “De nieuwe crisis is niet van economische aard maar een schaarste aan vakmensen en juiste kennis” en “Productiviteitsgroei bereiken we alleen door te investeren in kennisontwikkeling; dit is topprioriteit voor de hele keten”. Claudia benadrukte daarbij de rol van het Platform dat als jaardoel 2018 lanceert duurzamer, innovatiever en leuker bouwen door middel van industrialisering, robotisering, digitalisering en meer oog voor ons Human Capital.

Scenario’s voor de toekomst

Na deze aftrap heeft Leon Verheggen als kersverse programmamanager van het Platform het programma 2018 verder toegelicht. Hierover wordt u nader geïnformeerd op deze site. Fred Schoorl heeft ons vervolgens meegenomen in de ontwikkeling van de toekomstige rol van de architect. Deze blijkt onderhevig aan de wijze waarop technologische ontwikkelingen ingrijpen op het vakgebied van de architect. Dit vraagt om creativiteit en intelligentie. De vraag is hoe je nieuwe kansen weet te creëren. Scenariodenken blijkt hier in ieder geval een goed hulpmiddel. Hoewel er vier scenario’s voorliggen gaf hij aan dat de werkelijkheid uiteindelijk ergens iets van alle scenario’s met zich meebrengt. Klik hier voor meer info.

Afscheid van bestuurslid Jos Meessen

Na een jarenlange bijdrage geleverd te hebben aan het Platform hebben we afscheid genomen van bestuurslid Jos Meessen. Hij verlaat zijn huidige werkgever LWV voor een nieuwe uitdaging en moet daarmee afscheid nemen van ons. Claudia heeft hem voor de laatste keer in het zonnetje gezet.

Buuttereedner slaat toe

startcon 3

Tot slot vermaakte buuttereedner Gilbert Petit ons met zijn buut “Ketétering bv Mmmora-Hamed. Diverse bestuursleden moesten het daarbij ontgelden. Na afloop zijn we onder het genot van een hapje en een drankje gaan verbinden. Daarbij hebben ook diverse deelnemers de gelegenheid aangegrepen om zich in te schrijven voor een Praktijktafel.