Op naar duurzamer, innovatiever en leuker

De eerste verbindingsdag op 18 april heeft een prima aftrap gehad door niemand anders dan Jack van der Veen. De boodschap was minder vrolijk: de Nationale Supply Chain Monitor laat eerder een teruggang dan een vooruitgang zien van de groei in ketensamenwerking. Dit naast het gegeven dat de innovatiekracht in de bouwsector achter blijft. Dit terwijl de urgentie groot is om te innoveren. Nieuwe uitdagingen komen op ons af waarbij de sociale innovatie 75% voor haar rekening neemt. We gaan daarbij van sneller, goedkoper en beter naar duurzamer, innovatiever en leuker.

Praktijktafels opgestart

PKZ18-4-2018Jack blijft echter optimistisch en is verheugd dat de Praktijktafels weer opgestart zijn. Nieuwe thema’s en doelstellingen zullen het komend jaar vanuit deze groep opgepakt worden in een ‘verlengd’ jaar. Rudy Gort heeft ons laten zien het primair zaak is verandering te doorgronden en richting te geven. Verandering vergt bewustwording. Verbetering vergt richting en moet behapbaar blijven. Dit kan op basis van visie, leiderschap en focus. Duidelijke stappen vooruit. Toch ontstaat bij Lean ontstaat eenzelfde gevoel als bij ketensamenwerking. Eenieder onderschrijft het belang, geeft aan het te snappen maar een consequente toepassing blijft achterwege. Er is dus veel ruimte voor verbetering. Alle voorzitters van de 4 praktijktafels hebben een pitch gehouden over de stand van zaken. Veel aandacht is uitgegaan naar het formeren van de tafel (bemensing). De meeste tafels zijn op dit moment bezig met het vaststellen van doelstellingen en aanpak.

Brightlands verbindt innovatie door uni’s, overheid en bedrijfsleven

Na de pauze heeft Maurice Lambriex ons inzicht gegeven in de ontwikkelingen binnen Brightlands dat vanaf start in 2012 een forse groei kent. Binnen Brightlands vind je een combinatie van studenten, specialisten, ondernemers, onderzoekers én de overheid. Zij bedenken, maken en verkopen de producten en diensten van morgen. Brightlands strekt zich uit over 4-tal campussen/locaties in Limburg: B. Chemelot Campus in Sittard-Geleen, B. Campus Greenport Venlo, B. Smart Services Campus in Heerlen en B. Maastricht Health Campus. De campussen hebben zich verbonden onder de naam Brightlands. PKZ 18-4=2018-CUitdagingen worden daarbij gevonden op het vlak van Materials, Food, Health en Smart Services. Brightlands zoekt nadrukkelijk samenwerking met de vlakbij gelegen universiteiten in Eindhoven, Leuven, Aken en Luik. Maar ook met de (MKB-) bedrijven, die feitelijk de grootste werkgevers van Limburg vormen. Brightlands brengt bedrijven samen die op deze vlakken willen innoveren, al dan niet in startups door verbinding en faciliteren. De Provincie Limburg is als investeerder, lobbyist en verbinder betrokken bij Brightlands.

Na afloop heeft iedereen kunnen genieten van het mooie weer en de netwerkborrel.